Szanowni Użytkownicy Portalu

 

               Z przyjemnością informujemy, iż po zalogowaniu się do portalu uzyskasz dostęp do pełnej treści artykułów i publikacji. W zakładce RYNEK ODLEWNICZY zobaczysz nazwy firm umieszczonych w naszej bazie z podziałem na województwa. W zakładce OFERTA  zobaczysz wykaz materiałów dostępnych w magazynie, ich specyfikację i dostępną ilość. Po zalogowaniu możesz również umieścić za pomocą formularzy „Poszukiwane materiały” oraz „materiały na zbyciu” informacje o tym czego poszukujesz lub co chcesz umieścić w naszym magazynie. Twoja oferta lub zapytanie zostaną umieszczone w magazynie i będą widoczne dla każdej osoby odwiedzającej stronę. Dane oferenta są udostępniane tylko Partnerom portalu. Status Partnera pozwala skorzystać z pełnej funkcjonalności portalu. W zakładce RYNEK ODLEWNICZY widoczne są pełne dane teleadresowe wszystkich firm umieszczonych w bazie wraz z aktywnymi linkami internetowymi. W zakładce OFERTA  Partner portalu widzi dodatkowo dane oferentów i pytających. Dodatkowo ma możliwość zlecania indywidualnych akcji promocyjnych połączonych z doradztwem technicznym. Informacje o Partnerach portalu zamieszczone są w zakładce PARTNERZY w postaci aktywnego logo (przekierowanie na stronę internetową Partnera) oraz informacji o firmie. Ponadto Partnerzy portalu zyskują możliwość zamieszczania rozszerzonych informacji o sobie w formie publikacji, artykułów, wywiadów itp.

 

Aby zostać Partnerem portalu należy uiścić opłatę członkowską. Szczegóły – prosimy o kontakt z wydawcą serwisu panem Mariuszem Kotlińskim (e-mail: kotlinski@dobryodlew.pl, tel 508 056 440).